Гимназија општег типа

Гимназија општег типа намењена је ученицима који желе да стекну широко знање из различитих предмета и припреме се за високо образовање. Наша школа пружа висококвалитетну наставу, фокусирану на развој критичког мишљења, аналитичких вештина, мотивације, самоиницијативе за учење, изражавања сопственог мишљења и тимског рада.

Наставни план и програм обухвата обавезне предмете, али и низ изборних програма, попут језика, медија и културе, уметности и дизајна, економије и бизниса, савремених технологија и многих других.

На овај начин ученици имају прилику да се упознају са различитим дисциплинама и стекну свеобухватно знање које ће моћи да користе и у будућности.

Сваки ученик у нашој школи има приступ различитим стратегијама учења, а наставници су обучени да такве концепте ефикасно спроводе. Наставници користе савремене и интерактивне методе учења, али и модерну технологију како би ученицима омогућили да на најбољи начин савладају градиво.

Поред наставе, гимназију општег смера карактерише велики избор ваншколских активности. Нашим ученицима су на располагању различите друштвене активности (ученички парламент), хор, оркестар, низ креативних секција, али и дебате, такмичења, излети и екскурзије путем којих развијају вештине и ван учионица.

Овај образовни профил омогућава одличну припрему за даље високо образовање, с обзиром на чињеницу да ученицима пружа подршку током процеса пријаве на одабране факултете, помаже код професионалне оријентације и одабира каријере која је блиска њиховим интересовањима.

Упис је у току!

Упис у школску 2024/2025. годину је у току. Пријавите се и обезбедите ваше место.

Scroll to Top