Курс пословних вештина

Знајући колико је у данашње време неопходно развијати различите вештине које можемо примењивати у различитим пословним областима и ситуацијама, Висока школа социјалног рада и средња школа Лицеј организују Курс пословних вештина.

Овај курс намењен је свима који желе да унапреде своје персоналне и пословне вештине, у циљу личног развоја, напредовања на послу или успешнијег суочавања са свакодневним професионалним изазовима.

Курс пословних вештина обухвата следеће целине:

  • комуникационе вештине
  • вештине јавног наступа
  • тајм менаџмент
  • управљање конфликтима
  • основе социјалне и емоционалне интелигенције и
  • вештину продаје.

Обука траје месец дана и одржава се три пута недељно у терминима који су прилагођени и запосленим полазницима.

Цена курса је 95 евра у динарској противвредности.

За Курс пословних вештина, али и за све додатне информације можете се пријавити путем имејла: direktor@licej.edu.rs или на бројтелефона 063/830-22-53.

Сви полазници курса добијају сертификат о успешно савладаној обуци.

 

Scroll to Top