Проблеми у понашању ученика у школском окружењу

Директорка наше школе је ауторка обуке Проблеми у понашању ученика у школском окружењу која је успешно реализована у ШОСО „Мара Мандић” у Панчеву. Учесници обуке су: унапредили знања и вештине о карактеристикама проблемима у понашању ученика, схватили значај правовременог препознавања проблема у понашања ученика, стекли знање о специфичним образовним и васпитним потребама ученика са проблемима у понашању и упознали се са превентивним активностима проблема у понашању у школском окружењу.

Scroll to Top